01. PREWORK

Vi tror starkt på förberedelser. Vårt prework anpassas alltid utifrån uppdragets karaktär. Man kan i huvudsak säga att vi använder tre olika delar i att förbereda ett uppdrag på ett optimalt sätt. Genom en bra förberedelse kan vi också följa upp efter genomfört arbete på ett optimalt sätt.

MÖTESOBSERVATIONER

Vi deltar, analyserar & återkopplar.


BUSINESS PERFORMANCE INDEX
Vi mäter prestationer hos ledare & medarbetare(Läs mer)
PERSONLIGA INTERVJUER

Vi skapar förståelse för verksamheten & organisationen.


02. MÅL & FRAMTID

Mål & Inriktning

Vi hjälper er att lyfta blicken, identifiera nya utmanande mål och nå målen på ett hållbart och effektivt sätt genom att skapa en resultatinriktad struktur och en involverande och transparent kultur.

Vi skapar tillsammans samsyn kring var ni är, vart ni vill och framgångsfaktorer där emellan. Nya mål och nya utmaningar kräver nya strategier vilket innebär att saker måste göras på nya sätt.

Vi tror på att involvera alla från ledning och hela vägen ut i organisationen, men det börjar alltid i ledningen och det är inte något som bara händer.

Målet är att ni ska nå nya resultatnivåer genom att få rätt saker att hända men då måste hårdvara - strategi & struktur samspela med mjukvara - värdegrund & kultur.

Strategi & Struktur

Vi tror på att framgångsrikt och kontinuerligt arbeta med målfokusering.

Tillsammans bygger vi en resultatinriktad struktur, med starkt fokus, högt ansvarstagande, högt engagemang och stor transparens - ett ramverk eller kalla det "Way of working".

Syftet är att göra rätt saker i rätt tid. Att ha en struktur för hur jobba med strategi och mål från ord till handling från ledning och hela vägen ut.

En struktur som ägs av ledningen och är anpassad och efterlevs i hela organisationen. I en resultatinriktad struktur är det även fokus på kontinuerlig uppföljning - vilka är våra framgångar, motgångar och lärdomar?

Den bästa strategin är den som genomförs.


Människor & Kultur

Kultur och arbetssätt går inte att prata fram. Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. De leds av ledarna, de har tydliga strukturer och de har ett gemensamt språk.

Vi jobbar fram det tillsammans med er. Värdeord och ledstjärnor är en sak men det viktigaste är att få kulturen in i allas vardagsnära och affärskritiska situationer.

Att kulturen blir den "rätta" utifrån vad ni vill uppnå och vad ert uppdrag är. Att skapa engagerade ledare och medarbetare är nyckeln. Vi får samtliga ledare och medarbetare att äga sina mål samt att ta ansvar för dom och att verkligen gilla det.

Vi ger ledare och medarbetare verktyg att kunna leva som man lär.
03. TRAINING  

Vi mäter och tränar ledare, team & individer
för bättre prestationer.

Vi skräddarsyr utvecklingsprogram för ledningsgrupper, ledare, team och för individer. Våra insatser hjälper våra kunder att nå sina mål på ett effektivt och bestående sätt.

Ex på områden          

Superscript

Blockets titel

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.

Kategori

Tjänst 1

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kategori

Tjänst 2

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kategori

Tjänst 3

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.