VAD GÖR WE MAKE IT HAPPEN?

Vi utvecklar organisationer, människor och affärer för att förverkliga morgondagens önskade resultat. Vi är engagerade och erfarna konsulter med en unik kombination av kompetens, lång erfarenhet och kraft att förändra. Våra uppdrag handlar om att på riktigt ta din organisation från teori och plan till praktik och handling, eller som vi säger verkligen få rätt saker att hända. Våra uppdrag ser aldrig likadana ut. För att skapa värde, ge bästa support och tillsammans accelerera mot morgondagens önskade resultat kan vi komma in från olika håll.

CONSULTING

Strategi, Mål & Execution

Vi definierar nuläget, det framtida önskade läget samt framgångsfaktorer för att ta er till det framtida önskade läget - från ledning och ut i hela organisationen. (klicka)

TRÄNING

LEDARSKAP, TEAM & INDIVID

Vi tränar och utvecklar ledare, team och individer i organisationen för att skapa de bästa förutsättningarna att nå önskade resultat.(klicka)

INTERIM

ADVISOR & STYRELSE för utveckling

Vi hjälper våra kunder med vår gedigna expertis genom interimstjänster, advisory och i styrelseuppdrag.

(klicka)


Arenor

för tillväxt & Utveckling

Vi skapar arenor för affärsrelationer, tillväxt och inspiration. Möten som konferenser, föreläsningar, affärsnätverk, sport & business. (klicka)


Consulting

STRATEGI, MÅL & Execution

Varje kunds situation är unik, men det finns ofta vissa likheter och gemensamma nämnare. Vi vill verkligen förstå vilka utmaningarna är och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi skräddarsyr upplägg som passar våra kunders ambitioner och utmaningar. Den starkaste konkurrenskraften är våra medarbetare och vi tror på starka relationer människor emellan och vet att detta kommer vara nyckeln till framgångsrika samarbeten över lång tid. Vi leder uppdrag som skapar nya möjligheter för företag och individer för att nå nya resultat. Vi arbetar tillsammans med våra kunder från deras nuläge till det önskade läge och sätter fokus på de saker ni behöver åstadkomma. Vi arbetar metodiskt, effektivt, och involverande med att hjälpa dig att utveckla din organisation, dina ledare och medarbetare tills ni har uppnått framtida önskade resultat.

PREWORK - BPI 

Med BPI, Business Performance Index, mäter, analyserar och utvärderar vi hur din organisation mår. Vi erbjuder unika och agerbara underlag och program för utveckling av ledare, team och individer.

Vi medverkar på befintliga möten där vi lyssnar, följer ert arbete på nära håll och ställer frågor om er verksamhet, ert arbetssätt och om era ambitioner. 

Vi intervjuar ledare och medarbetare för att skapa förståelse om verksamheten, ambitioner, möjligheter men också hinder och reflektioner. 


MÅL & FRAMTID

Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild

Utifrån detta identifierar vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget - vad måste hända här & nu. Med andra ord er strategi.

Därefter är vi med och får rätt saker att hända - i ledningsgruppen, på alla avdelningar, i alla team, hela vägen ner till individnivå.

Vi säkerställer acceleration mot de uppsatta mål. Vi får varje team att skapa sin strategi och plan för genomförande utifrån företagets målbilder och planer. 


IMPLEMENTERING

Vi utvecklar och implementerar struktur/arbetssätt för uppföljning och coaching. Vi vet att uppföljning är viktigt för att skapa förutsättningar att nå mål på bästa sätt. Vi skapar ett modernt Way of working där struktur och kultur går hand i hand och tillsammans till ett modernt arbetsätt och en gemensam värdegrund. Praktiskt användbart i allas vardagsnära och affärskritiska situationer.

Träning

för Ledare & TeaM

Våra program genomförs som unika insatser utifrån kunders behov. Vi ger också våra utbildningar som öppna utbildningar. I våra konsultuppdrag ingår också ofta delar eller hela program vid förändringsresor mot nya resultat.

Ledarutveckling

Hur skapar vi förutsättningar för ett starkt och närvarande ledarskap? Hur kan vi skapa organisationer som är lämpliga för människor och anpassade för framtiden? 60% av resultatet hos ett företag är beroende av ledarskapet.

Förändring är oundviklig, och som människor har vi ett naturligt motstånd mot det. Även om det kan vara svårt, kan du antingen förändras med tiden, eller förändras av den. Det är organisationerna som gör förändring till en del av sättet de tänker och agerar som kommer att forma framtiden. De som låser upp högre prestationsnivåer och engagemang från sina team och utvecklar ledarskap i hela sin organisation kommer att vara de som är bäst rustade att dra nytta av allt eftersom världen förändras. Vill du nå nya resultat behöver du göra nytt och annorlunda. Vi tränar ledare i att bli tydliga med sina förväntningar och närvarande i sitt ledarskap. Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. De leds av ledarna, har tydliga strukturer och ett gemensamt språk. 

 

Ledningsgrupp

Upplever ni att era ledningsgruppsmöten mest handlar om att rapportera av och fatta nödvändiga beslut? Då nyttjar ni inte speciellt mycket av er potential. Undersökningar visar att cirka 80 % av ledningsgrupperna inte utnyttjar sin fulla potential. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och starkare employer branding. r ledningsgruppsutveckling är enkel och mycket resultatorienterad. Vi tränar ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. En grupp utvecklas genom att formulera och tillsammans förverkliga ett önskat resultat. Många upplever att ledningsgruppsmöten mest handlar om att rapportera av och fatta nödvändiga beslut? De nyttjar inte potentialen hos människorna. Vi ser allt för ofta att samspelet, grundfundamentet och det proaktiva arbetet kring den gemensamma framtiden inte är optimalt. Många möter fortfarande utmaningar med silostänk, suboptimering, ineffektivitet och prestige samt tydliga svårigheter att samarbeta. Saker som faller nedåt och påverkar övriga organisationen.

Teamutveckling

Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. Vi får er att lära er använda  teamets förmåga på bästa sätt.  Människor kompletterar varandra i många olika aspekter och kan använda detta för att skapa överlägsna lösningar. Att spela laget rätt, nyttja likheter och olikheter och skapa förutsättningar för att nå bästa prestationen. Vi tror på att alla team ska äga sin plan. Att vara med och skapa sitt teams plan skapar ägarskap, motivation och ökar därmed förmågan och viljan att lyckas gå från ord till handling. Vi får varje team att skapa en strategi och plan för genomförande utifrån företagets målbilder och planer. Vi tränar er att använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga, olösta frågor på bästa sätt. Att involvera ökar kvaliteten och acceptansen av lösningen. Lösningar som ger actions. Actions som ger resultat.

work smarter - Träning för att öka effektiviteten

Modernt Worklife PREP 

Vi vet att det finns perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, har för mycket att göra och att många i viss mån tappar kontrollen över situation. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. Ett arbetssätt där alla får mer gjort (rätt saker), samarbetet förbättras, ni kommer att känna ökad kontroll och därmed minskad stress. (mer info)

 Effektfulla möten

Möten är och kommer att vara en viktig del av vårt arbetsliv. Idag ägnar vi många gånger över hälften av vår arbetstid åt möten. Det kan vara fysiska, digitala och/eller hybridmöten. Tyvärr upplever alldeles för många ”som går på möten” att det är många timmar som bara kastas bort. När vi ägnar så mycket tid i möten så ger det oss mindre tid att verkligen genomföra det vi bestämmer på möten. Dessutom så vet vi att förberedelser inför möten och efterarbeten av det som bestäms väldigt sällan prioriteras tillräckligt mycket. 

Vår träning sker med mötesgrupper och mötesledare. Vi skapar möten som ger effekt på riktigt. 

Effektiv som ledare

Leda efter mål och riktning. Vår ambition att etablera strategi och vanor i alla team behöver stödjas av en struktur för möten och uppföljning. Förståelsen är att strategi och operativt arbete hänger samman. Det som har utvecklats under strategidagar behöver implementeras i operativt genomförande utifrån teamets situation och krav. Teamen måste ställa om och komma överens om regelbundna möten för att skapa en plattform för att driva och utveckla vår verksamhet. 


Interim

Vi har under 40 år tillsammans arbetat med över 500 kunder och genomfört över 5000 uppdragsdagar och arbetat med flera tusen ledare och medarbetare i vitt skilda branscher och storlek på bolag. Vi har även innan vår tid som konsulter en lång erfarenhet av olika ledarroller inom både näringsliv och sportens värld. Allt detta sammantaget gör att vi har en gedigen grund att stå på för att snabbt kunna hoppa in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad. Mot denna bakgrund genomför vi uppdrag enligt nedan.

Interimsuppdrag

Vi går in i interimsuppdrag under en begränsad period för att hantera utmaningar, tillfälliga behov och förändringar.


Senior Advisor

Anlita oss som rådgivare i frågor kring organisation, utveckling, prestation och resultat.

Styrelseuppdrag

Vi har erfarenhet av styrelsearbete från näringsliv, sporten och föreningslivet och söker fler uppdrag.

Arenor

Vi skapar arenor för affärsrelationer, tillväxt och inspiration. Möten som konferenser, föreläsningar, affärsnätverk, sport & business. Vi har arrangerat frukostmöten i ett informellt affärsnätverk i Göteborg under 5 år. Vi har också under 10 år genomfört ett 15 tal tennis & business event i Båstad. Vi hjälper även våra kunder med att skapa och genomföra konferenser, föreläsningar och kundevent.

Vi arrangerar frukostmöten, konferenser & föreläsningar. Vi samarbetar med ett flertal anläggningar. 


Projekt i gränslandet sport & näringsliv. Vi har genomfört projekt där vi utvecklat organisation, marknad och försäljning. Vi har även haft projekt där fokus har varit utveckling av partnerskap. 


Föreläsningar ledarskap, effektivitet, teamutveckling och säljutveckling. Vi har 20 års erfarenhet av att genomföra föreläsningar både för små grupper och stora grupper. 

Game, Set & Business i Båstad. Sedan 2011 arrangerar Lasse träningsläger i Båstad. En perfekt mötesplats för människor i näringslivet som gillar tennis. 

Lasse driver sedan 2017 ett affärsnätverk i Göteborg. Bland gäster och talare har vi haft celebra gäster från både sport och näringsliv. 

Mattias är engagerad och driver flertal affärsnätverk Malmö regionen. Bl a fotbollsklubben LB07 och MiM (Marknadsföreningen i Malmö). 


”THE KEY IS NOT TO PRIORITIZE WHAT'S ON YOUR SCHEDULE, BUT TO SCHEDULE YOUR PRIORITIES”

STEPHEN COVEY