Det här är We Make It Happen

Vi skapade konsultgruppen We Make It Happen tillsammans.
Vi är managementkonsulter med målet att frigöra potential hos våra kunder. Vi hjälper våra kunder att accelerera utveckling av organisation, människor och affärer. Vi hjälper våra kunder göra rätt saker som skapar tillväxt och som ger bra resultat.
Våra erfarenheter, vår gemensamma passion och vårt arbetssätt ligger till grund för våra arbeten tillsammans med kunder som vill nå ökad framgång och nya resultat.
Vi utmanar befintliga strukturer, kulturer och arbetssätt för att skapa framgång tillsammans med våra kunder. Vi har ett proaktivt och involverande arbetsätt som bottnar i vår syn på hur framgång skapas.
Vi behöver ställa nya frågor för att få nya svar. Nya svar ger nya lärdomar, utveckling och möjligheter till nya resultat. Vi erbjuder ett modernt och kraftfullt tillvägagångssätt för att verkligen få rätt saker att hända hos våra kunder.
Vi är övertygade att det går att skapa acceleration mot nya resultat genom att involvera och skapa engagemang utan krångliga modeller och med enkelhet och sunt förnuft.
VISION

Vi får rätt saker att hända på riktigt.

MISSION

Vi frigör potential hos våra kunder och hjälper dem att verkligen få rätt saker att hända för att accelerera utveckling av organisation, människor och affärer. 


VÅRT LÖFTE

Vi gör det svåra enkelt och rätt saker blir gjorda med mindre ansträngning.

KÄRNVÄRDEN

MOD - Nya sätt att arbeta och träna på skapar nya värden och resultatnivåer 

GLÄDJE - Involverade, motiverade och engagerade människor skapar tillsammans framgång

FOKUS - Rätt saker på rätt sätt i rätt tid med rätt människor skapar resultat

HÅLLBARHET - Det ska verkligen fungera över tid. För organisationen, för individen och för samhället.

Vilka är vi?

Vi har cirka 40 års erfarenhet tillsammans som konsulter med ca 500 uppdrag inom exekvering, coaching och träning. Vi arbetar branschoberoende och har erfarenhet av alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella, samt även inom sport och gränslandet mellan sport och affärer. Vi har en stor passion för möten med människor och organisationer, det är där allt börjar. Våra arbeten genomsyras av mod, glädje och fokus. Vår erfarenhet = din trygghet.

We Make It Happen startades av:

 • Mattias Jerreström - Feedforward AB

  "En genuin, drivkraftig och engagerad konsult som inspirerar med sitt resultatfokus och sin affärsmässighet"

  mattias@wemakeithappen.se

  0708-547712

  Linkedin
 • Lasse Gustafsson - Trevista United AB
  "En prestigelös inspiratör och doer som med sin vinnarinstinkt skapar det mindset som verkligen gör skillnad för sina kunder"

  lasse@wemakeithappen.se

  0705-809812

  Linkedin

Våra konsulter

MATTIAS JERRESTRÖM

"En genuin, drivkraftig och engagerad konsult som inspirerar med sitt resultatfokus och sin affärsmässighet" 

11 års erfarenhet från läkemedels- och medicintekniska branschen i såväl stora som små bolag, i olika ledande roller inom försäljning.

16 års erfarenhet som konsult med ca 250 uppdrag inom exekvering, resultatutveckling, coaching och träning. Har arbetat med närmare 80 ledningsgrupper, 600 ledare och genomfört närmare 3000 timmar 1-to-1 coaching. Arbetar branschoberoende i alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga.

ICF-certifierad coach, certifierad styrelsemedlem, certifierad inom verktygen Team Pro, Lead Forward och Business Performance Index.

Mattias driv, stora engagemang och förmåga att sprida energi gör att människor i hans omgivning trivs och presterar. Han älskar möten med människor, nätverkande och brinner för att göra det svåra enkelt, det omöjliga möjligt och se till att rätt saker händer för att skapa framgång och resultat.

LASSE GUSTAFSSON

"En prestigelös inspiratör och doer som med sin vinnarinstinkt skapar det mindset som verkligen gör skillnad för sina kunder"

25 års erfarenhet inom management consulting med fokus på ledarskap, resultat och organisationsutveckling. Lasse har också en bakgrund från sportens värld och med befattningar som general manager, headcoach och marknadschef.

Ca 400 uppdrag med fokus på projektledning och interimsuppdrag med tydliga mål. Resultatutveckling genom arbeten med ledningsgrupper, genom ledarprogram, teamutveckling och skapandet av nytt way of working. Bland kunderna märks alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella och internationella samt uppdrag inom sportens värld.

Lasse har även en lång erfarenhet som föreläsare, facilitator och workshopledare. Certifierad coach. Certifierad användare av IPU och Business Performance Index.

Lasse är bra på att få med sig människor. Gillar att skapa affärsmöten kopplat till sportens värld. Lasse tar på sig gympaskorna, kavlar upp ärmarna och få rätt saker att hända. Framgång skapas tillsammans. Frigör potential - få rätt saker gjorda.


Våra Partners