VILKA ÄR VI?

VI HJÄLPER ORGANISATIONER FRÅN NULÄGET TILL ÖNSKAT LÄGE PÅ ETT EFFEKTIVT OCH HÅLLBART SÄTT.

We Make It Happen är en "evidensbaserad konsultativ filosofi"  för att hjälpa organisationer att gå ifrån nuläget till önskat läge. Den bygger på att vi använder välbeprövade metoder, vår långa erfarenhet, samt alltid har kundens behov och ambitioner i fokus. 
Vi skapade filosofin We Make It Happen tillsammans. Vi är managementkonsulter med målet att frigöra potential hos våra kunder. Vi hjälper våra kunder att accelerera utveckling av organisation, människor och affärer. 
Våra erfarenheter, vår gemensamma passion och vårt arbetssätt ligger till grund för våra arbeten tillsammans med kunder som vill nå ökad framgång och nya resultat. Vi utmanar befintliga strukturer, kulturer och arbetssätt för att skapa framgång tillsammans med våra kunder. 

Vi har cirka 40 års erfarenhet tillsammans som konsulter med ca 500 uppdrag inom exekvering, coaching och träning. Vi arbetar branschoberoende och har erfarenhet av alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella, samt även inom sport och gränslandet mellan sport och affärer. Vi har en stor passion för möten med människor och organisationer, det är där allt börjar. Våra arbeten genomsyras av mod, glädje och fokus. Vår erfarenhet = din trygghet.

Management Team

MATTIAS JERRESTRÖM

"En genuin, drivkraftig och engagerad konsult som inspirerar med sitt resultatfokus och sin affärsmässighet" 

11 års erfarenhet från läkemedels- och medicintekniska branschen i såväl stora som små bolag, i olika ledande roller inom försäljning.

16 års erfarenhet som konsult med ca 250 uppdrag inom exekvering, resultatutveckling, coaching och träning. Har arbetat med närmare 80 ledningsgrupper, 600 ledare och genomfört närmare 3000 timmar 1-to-1 coaching. Arbetar branschoberoende i alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga.

ICF-certifierad coach, certifierad styrelsemedlem, certifierad inom verktygen Team Pro, Lead Forward och Business Performance Index.

Mattias driv, stora engagemang och förmåga att sprida energi gör att människor i hans omgivning trivs och presterar. Han älskar möten med människor, nätverkande och brinner för att göra det svåra enkelt, det omöjliga möjligt och se till att rätt saker händer för att skapa framgång och resultat.

Mattias Jerreström - Feedforward AB
mattias@wemakeithappen.se

0708-547712

Linkedin

LASSE GUSTAFSSON

"En prestigelös inspiratör och doer som med sin vinnarinstinkt skapar det mindset som verkligen gör skillnad för sina kunder"

25 års erfarenhet inom management consulting med fokus på ledarskap, resultat och organisationsutveckling. Lasse har också en bakgrund från sportens värld och med befattningar som general manager, headcoach och marknadschef.

Ca 400 uppdrag med fokus på projektledning och interimsuppdrag med tydliga mål. Resultatutveckling genom arbeten med ledningsgrupper, genom ledarprogram, teamutveckling och skapandet av nytt way of working. Bland kunderna märks alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella och internationella samt uppdrag inom sportens värld.

Lasse har även en lång erfarenhet som föreläsare, facilitator och workshopledare. Certifierad coach. Certifierad användare av IPU och Business Performance Index.

Lasse är bra på att få med sig människor. Gillar att skapa affärsmöten kopplat till sportens värld. Lasse tar på sig gympaskorna, kavlar upp ärmarna och få rätt saker att hända. Framgång skapas tillsammans. Frigör potential - få rätt saker gjorda.

Lasse Gustafsson - Trevista United AB

lasse@wemakeithappen.se

0705-809812

Linkedin