ACCELERATION I ALLA TEAM - Världens Bästa Lag  

TEAM - Together Everyone Achieves Miracles 

Vad är det som gör ett team framgångsrikt? Lär er använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter på bästa sätt. . 

Vi är övertygade om att det beror på ett starkt fokus på laget. Laget före jaget, eller kanske till och med jaget förlaget. Vi är duktiga på att spela laget på bästa sätt och maximera potentialen ur varje person samtidigt som alla tillsammans gör varandra bättre. 

Givet det förbehållet handlar det mycket om att få ihop teamet, vara medveten om varandras styrkor och svagheter och bestämma sig för hur vi kommunicerar. Det handlar om en genuin vilja att göra varandra bättre, att stötta och peppa, men också att hela tiden ge feedback med syftet att bli bättre. Vår erfarenhet är att framgången ligger i att fläta samman traditionell teambuilding med företagets mål och ambitioner.  

Att involvera ökar kvaliteten och acceptansen av lösningen. Lösningar som ger actions. Actions som ger resultat. Skapa världens bästa lag. Att utifrån mål, önskat framtida läge och värdegrund skapa det resultat ni vill ha. Vi skapar starka team som bygger värde för organisationen och medarbetarna. Vi gör det praktiskt och tar ett helhetsgrepp på era utmaningar. Hur ser det ut idag? Vilka mål har ni och vad är gapet? Vår träning sker över tid och alltid med uppföljning för att säkerställa utveckling. Vi tror på att alla team ska äga sin plan. Det är då det kommer att hända något. Det är då alla blir motiverande att genomföra den. Att vara med och skapa sitt teams plan skapar ägarskap, motivation och ökar därmed förmågan och viljan att lyckas gå från ord till handling.

Vi får varje team att skapa sin strategi och plan för genomförande utifrån företagets målbilder och planer. Teamen skapar den och teamen äger denI princip kan man säga att vi ”sätter framtiden” i spel nu i respektive arbetsgrupp/team/avdelning.Vi säkerställer acceleration mot de uppsatta mål vi har med våra insatser. 

Vi utvecklar och implementerar struktur/ arbetssätt för uppföljning och coaching. Vi vet att uppföljning är viktigt för att skapa förutsättningar att nå mål på bästa sätt. 

"A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other"