WE MAKE IT HAPPEN!

We Make It Happen är en konsultgrupp bestående av performance och managementkonsulter i Sverige. Vi accelererar utveckling med människor, för människor och genom människor för att få rätt saker att hända.

Vi arbetar branschoberoende och har erfarenhet av alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella, samt även inom sport och gränslandet mellan sport och affärer. Vi samarbetar även med några investment- och private equitybolag där vi hjälper dem accelerera utveckling av organisation, medarbetare och affärer för att skapa tillväxt.

VÅR VISION

Att skapa hållbara organisationer där alla är engagerade, fokuserade och ansvarstagande. Vi frigör potential för att få rätt saker att hända för att förverkliga morgondagens önskade resultat.


  1. "IDEAS ARE KING - EXECUTION IS KING KONG" 

Affärsnätverk i Göteborg

Vi driver ett affärsnätverk sedan ett antal år tillbaka.  Vill du veta mer? Kontakta Lasse. 

www.wegbg.se

Management Team

MATTIAS JERRESTRÖM

Feedforward AB

"En genuin, drivkraftig och engagerad konsult som inspirerar med sitt resultatfokus och sin affärsmässighet"

+ 46 708 547712 mattias@wemakeithappen.se

 

LASSE GUSTAFSSON

Trevista United AB

"En prestigelös inspiratör och doer som med sin vinnarinstinkt skapar det mindset som verkligen gör skillnad för sina kunder"

+ 46 705 809812 lasse@wemakeithappen.se

"SOME PEOPLE WANT IT TO HAPPEN, SOME WISH IT WOULD HAPPEN, WE MAKE IT HAPPEN"

Michael Jordan   

NYHETER

We Make It Happen är ny partner till Business Performance Index.

”The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities”

Stephen Covey

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

KONTAKT

Malmö - Göteborg - Båstad    
Feedforward AB
-Mattias Jerreström  
Trevista United AB -
Lasse Gustafsson

+ 46 708 547712 - Mattias
+ 46 705 809812 - Lasse 

mattias@wemakeithappen.se
lasse@wemakeithappen.se