NYHETER

We Make It Happen är ny partner till Business Performance Index. 
Management

WE MAKE IT HAPPEN!

We Make It Happen är en konsultgrupp bestående av managementkonsulter i Sverige. Vi har tillsammans över 40 års erfarenhet av att utveckla vinnande organisationer som skapar extraordinära resultat. Konsultgruppen är skapad av bolagen Trevista United AB och Feedforward AB.

Vi hjälper våra kunder att nå sin fulla potential på ett hållbart och effektivt sätt. Vi har erfarenheten, passionen och verktygen för att hjälpa er att skapa resultat utöver det vanliga. Vi utvecklar helt enkelt affärsmässiga arenor och arbetsätt för nya resultat. 
Vi arbetar branschoberoende och har erfarenhet av alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella, samt även inom sport och gränslandet mellan sport och affärer. Vi samarbetar även med några investment- och private equitybolag där vi hjälper dem accelerera utveckling av organisation, medarbetare och affärer för att skapa tillväxt.
Kontakta Lasse eller Mattias för en dialog om möjligheter att skapa nya resultat.  

"SOME PEOPLE WANT IT TO HAPPEN, SOME WISH IT WOULD HAPPEN, WE MAKE IT HAPPEN"

Michael Jordan   

Management Team

MATTIAS JERRESTRÖM

Feedforward AB

"En genuin, drivkraftig och engagerad konsult som inspirerar med sitt resultatfokus och sin affärsmässighet"

+ 46 708 547712 mattias@wemakeithappen.se

 

LASSE GUSTAFSSON

Trevista United AB

"En prestigelös inspiratör och doer som med sin vinnarinstinkt skapar det mindset som verkligen gör skillnad för sina kunder"

+ 46 705 809812  lasse@wemakeithappen.se

WE elevator pitch

För att skapa resultat krävs strategier, mål och planer, men det som verkligen kommer göra skillnad är att man kan förverkliga detta och få det att verkligen hända. 

Vi accelererar utveckling med människor, för människor och genom människor för att förverkliga morgondagens önskade resultat.

Konkret innebär det att vi arbetar från ledning och hela vägen ut med att utveckla organisationen, affären och människorna.

"Ideas are King - Execution is King Kong" 

WhY

En av de största utmaningarna för organisationer är att få sin strategi genomförd. Nästan 9 av 10 strategier misslyckas. Vår erfarenhet säger att väldigt ofta förstår inte människorna i organisationen vad som skall göras, vilket i sin tur också påverkar engagemang, välmående och resultat. Utmaningarna uppstår ofta när det kommer till praktiken, genomförandet eller exekveringen, då är det långt ifrån alla som verkligen får det att hända. Vår erfarenhet är att det som är bråttom allt för ofta går före det som verkligen är viktigt.

What

Det kommer inte fungera att lösa morgondagens utmaningar och problem med gårdagens lösningar. Vill du ha nya resultat då behöver du göra saker nytt och annorlunda. Det är här vi kommer in. Vi får er att göra det nya och extra som kommer göra skillnad och skapar värde, samt att vi trimmar er befintliga struktur och kultur. Vi får er att verkligen göra det ni säger att ni ska göra. Vi bygger en vinnande kultur. Genom ett medvetet arbete som leds av ledarna, skapar vi tydliga strukturer och ett gemensamt språk. Vi frigör potential och får er att uppnå mer med mindre insats. 

HOW

Vi arbetar praktiskt och kontinuerligt från ledning och hela vägen ut i organisationen i alla affärskritiska och vardagsnära situationer. Vi använder ett modernt, effektivt och involverande "way of working", vår erfarenhet och passion i syfte att accelerera utveckling med människor, för människor och genom människor. Var är ni idag? Vart vill ni? Vilka möjliggörare och hinder har ni? Vi får er att nyttja era styrkor och bygga en framgångsrik kultur. Vi får er att inte bara spela matcher utan även att träna, följa upp, kalibrera och justera, allt för att bli bättre.


”The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities”

Stephen Covey

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

KONTAKT

Malmö - Göteborg - Båstad    
Feedforward AB
-Mattias Jerreström  
Trevista United AB -
Lasse Gustafsson

+ 46 708 547712 - Mattias
+ 46 705 809812 - Lasse 

mattias@wemakeithappen.se
lasse@wemakeithappen.se