BUSINESS PERFORMANCE INDEX -en del av PREWORK

I en konstant föränderlig värld hjälper vi företag att hitta sin rörelse framåt mot uppsatta mål.

Med BPI, Business Performance Index, mäter, analyserar och utvärderar vi hur väl din organisation fungerar. Vi erbjuder unika och värdefulla verktyg och program för ledare, team och individer för att utvecklas och prestera bättre. 

Business Performance Index är ett utvecklingsorienterat verktyg som fokuserar på beteenden som vi kan påverka och förändra till skillnad från många andra medarbetarundersökningar och pulsmätningar som bara är ett diagnosverktyg.

Allt för att kunna förverkliga morgondagens önskade resultat.

Vi mäter och tränar ledare, team & individer för bättre prestationer.


PREWORK

Med Business Performance Index mäter, analyserar och utvärderar vi hur din organisation mår. Vi erbjuder unika och agerbara underlag och program för utveckling av ledare, team och individer. Vår process är enkel och tydlig. På endast 21 dagar har du svar på ert nuläge. Vi utvärderar era styrkor, vad som behöver bli bättre i ert arbete för att nå mål. Ingenting är så bra, att det inte kan bli bättre. För att bli bättre så behöver man träna.

MÄTA

Utan spaning ingen aning. Vi är övertygade om att man måste veta var man står för att kunna fokusera på rätt saker, därför rekommenderar vi alltid att man börjar med en mätning.

Analysera

När mätningen är genomförd adderar vi en grundlig analys, där vi identifierar var det ger bäst nytta att göra insatser för utveckling av er verksamhet kopplat till de faktorer vi mäter.

Sätta i spel

När vi har ert resultat och analys kommer vi till den viktigaste delen, d v s att gå från ert nuläge till önskat läge – vi kallar det för att sätta mätningen i spel.

 

Träna

Inom idrotten är en av framgångsfaktorerna att träna på det man vill bli bättre på, detsamma gäller naturligtvis i näringslivet.

We Make It Happen

We Make It Happen är en del av Trevista United AB  & Feedfforward AB.

Malmö - Göteborg - Båstad    
Feedforward AB
-Mattias Jerreström  
Trevista United AB -
Lasse Gustafsson

+ 46 708 547712 - Mattias
+ 46 705 809812 - Lasse 

mattias@wemakeithappen.se
lasse@wemakeithappen.se                       

Superscript

Blockets titel

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.