PEople Management

I många av vår uppdrag får vi förfrågningar om att hjälpa vår kund med att hitta nya nyckelpersoner. Vi har ett starkt nätverk med seniora samarbetspartners som delar våra värderingar och som arbetar med nedan områden på en exekutiv nivå. Tillsammans med våra partners hjälper vi våra kunder med området people management.

EXECUTIVE SEARCH

Förmågan att exekvera strategin, det vill säga att få det som är viktigast att verkligen hända är avgörande för framgång. Från ledning hela vägen ut i organisationen i syfte att nå nya resultatnivåer. För att lyckas krävs att ha rätt personer som är bra på att få rätt saker att hända. I vissa fall krävs nya personer. Vi hjälper att hitta de personer som är bra på att få rätt saker att hända.

INTERIM MANAGEMENT

Vi erbjuder interimlösningar för att hjälpa er här & nu. Alla styrelser och ledningsgrupper har väl någon gång känt att man fastnat i gamla hjulspår. Många står och stampar, alla har "så mycket att göra" - de nya målen och den strategi man sjösatt händer det inget med. Man kommer inte vidare, något måste göras. En ny röst ställer nya frågor som kräver nya svar - det ger utveckling och resultat.

INPLACE MANAGEMENT

Att hitta rätt person är oerhört viktigt men det är minst lika viktigt att få ombord rätt person på rätt sätt. En effektiv och strukturerad onboarding kan förbättra en medarbetares prestation avsevärt. Vi hjälper er med att få nya medarbetare på plats och prestera optimalt med hjälp av våra verktyg för kring målfokusering, prioritering och exekvering.