Vår story

Vi vill gärna berätta vår story för att ge en förståelse för varför vi startade konsultgruppen We Make It Happen tillsammans. Vi har lång erfarenhet inom ledande roller i näringslivet och sportens värld samt många år tillsammans som managementkonsulter. Vi har erfarenhet av alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella. Våra erfarenheter och vår gemensamma passion ligger till grund för vad vi gör. 

Vi vet att alla organisationer och människor har en stor potential som tyvärr inte nyttjas till fullo. Möjligheterna att kunna leverera bättre resultat är enorma. Vi har sett hur traditionella metoder inte kunnat ge tillräckligt bra effekter. Det är här vi kommer in.

Förändringsledning är ett strukturerat sätt att få individer, grupper och organisationer från ett aktuellt läge till ett önskat läge. Genom att få de inblandade att förstå varför förändringen är nödvändig och vad som krävs av alla går det att uppnå beteendeförändringar som leder till att förändringarna blir bestående. 

Dagens organisationer är i första hand byggda för att tillsammans optimera det som redan görs – inte för att hantera förändring och de flesta medarbetare står inte precis startklara för att snabbt genomföra en förändring.  Vår erfarenhet säger att väldigt ofta förstår inte människorna i organisationen vad som skall göras, vilket i sin tur också påverkar engagemang, välmående och resultat. Utmaningarna uppstår ofta när det kommer till praktiken, genomförandet eller exekveringen, då är det långt ifrån alla som verkligen får det att hända. Vår erfarenhet är att det som är bråttom allt för ofta går före det som verkligen är viktigt. Många missar att verkligen använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta accelerera rörelsen framåt.

En av de största utmaningarna vi sett under alla dessa år är hur organisationer kämpar med att få sin strategi genomförd. Nästan 9 av 10 strategier misslyckas. 8 av 10 organisationer har något sorts förändringsarbete igång. Dagens organisationer är i första hand byggda för att tillsammans optimera det som redan görs – inte för att hantera förändring och de flesta medarbetare står inte direkt startklara för att snabbt genomföra en förändring. Vår erfarenhet säger att väldigt ofta förstår inte människorna i organisationen vad som skall göras, vilket i sin tur också påverkar engagemang, välmående och resultat. Utmaningarna uppstår ofta när det kommer till praktiken, genomförandet eller exekveringen, då är det långt ifrån alla som verkligen får det att hända. Vår erfarenhet är att det som är bråttom allt för ofta går före det som verkligen är viktigt.

Vi vet också att samspelet många gånger inte är på topp. Många missar att verkligen använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta accelerera rörelsen framåt. Det kommer inte fungera att lösa morgondagens utmaningar och problem med gårdagens lösningar. Vill du ha nya resultat då behöver du göra saker nytt och annorlunda. Genom ett medvetet arbete som leds av ledarna, skapar vi tydliga strukturer och ett gemensamt språk. Vi frigör potential och får er att uppnå mer med mindre insats. Vi tar din organisation från teori och plan till praktik och handling. Vi använder ett modernt, effektivt och involverande "way of working", vår erfarenhet och passion i syfte att accelerera utveckling med människor, för människor och genom människor.

En av framgångsfaktorerna inom sportens värld är att träna på det man vill bli bättre på, detsamma gäller naturligtvis i näringslivet. Inom sportens värld tränar man 80 % av tiden och spelar match 20 %. Inom näringslivet spelar man i princip match hela tiden. Vi får er att inte bara spela matcher utan även att träna, följa upp, kalibrera och justera, allt för att bli bättre.