Träningsprogram

Vi hjälper ledare, team och medarbetare att skapa bättre förutsättningar att nå mål på ett effektivt och bestående sätt. 

Trots intensiva försök med traditionell ledarutbildning, kommunikationsträning, konflikthantering, samarbetsövningar och testverktyg ser vi att problemen kvartstår i många organisationer. Många kämpar fortfarande med suboptimering, silotänk, svårigheter att skapa engagemang och driv och att verkligen åstadkomma rätt saker.

Våra program gör skillnad på riktigt. Vår träning ger stor effekt hos ledare, team och medarbetare då de frigör tid, bygger lag och stärker prestationer - från ledning och ut i organisationen. 

Ledarskap sätter kulturen. Vi erbjuder proaktivt insatser för ledare, ledningsgrupper, team och individer. 

Vi arbetar evidensbaserat vilket innebär att allt vi gör har stöd i väletablerade metoder och verktyg men där vi använder vår erfarenhet att göra det praktiskt och användbart. Vi använder också studier om ex vinnarkultur i näringsliv och idrott. Vi utgår alltid ifrån kundens behov och förutsättningar. 

Ledare & Team

Våra program genomförs som unika insatser utifrån kunders behov. Vi ger också våra utbildningar som öppna utbildningar. I våra konsultuppdrag ingår också ofta delar eller hela program vid förändringsresor mot nya resultat.

Ledarutveckling

Hur skapar vi förutsättningar för ett starkt och närvarande ledarskap? Hur kan vi skapa organisationer som är lämpliga för människor och anpassade för framtiden? 60% av resultatet hos ett företag är beroende av ledarskapet.

Förändring är oundviklig, och som människor har vi ett naturligt motstånd mot det. Även om det kan vara svårt, kan du antingen förändras med tiden, eller förändras av den. Det är organisationerna som gör förändring till en del av sättet de tänker och agerar som kommer att forma framtiden. De som låser upp högre prestationsnivåer och engagemang från sina team och utvecklar ledarskap i hela sin organisation kommer att vara de som är bäst rustade att dra nytta av allt eftersom världen förändras. Vill du nå nya resultat behöver du göra nytt och annorlunda. Vi tränar ledare i att bli tydliga med sina förväntningar och närvarande i sitt ledarskap. Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. De leds av ledarna, har tydliga strukturer och ett gemensamt språk. 

 

Ledningsgrupp

Undersökningar visar att cirka 80 % av ledningsgrupperna inte utnyttjar sin fulla potential. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och starkare employer branding. Vår ledningsgrupps-utveckling är enkel och mycket resultatorienterad. Vi tränar ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. En grupp utvecklas genom att formulera och tillsammans förverkliga ett önskat resultat. Många upplever att ledningsgruppsmöten mest handlar om att rapportera av och fatta nödvändiga beslut? De nyttjar inte potentialen hos människorna. Vi ser allt för ofta att samspelet, grundfundamentet och det proaktiva arbetet kring den gemensamma framtiden inte är optimalt. Många möter fortfarande utmaningar med silostänk, suboptimering, ineffektivitet och prestige samt tydliga svårigheter att samarbeta. Saker som faller nedåt och påverkar övriga organisationen.

Teamutveckling

Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. Vi får er att lära er använda  teamets förmåga på bästa sätt. Människor kompletterar varandra i många olika aspekter och kan använda detta för att skapa överlägsna lösningar. Att spela laget rätt, nyttja likheter och olikheter och skapa förutsättningar för att nå bästa prestationen. Vi tror på att alla team ska äga sin plan. Att vara med och skapa sitt teams plan skapar ägarskap, motivation och ökar därmed förmågan och viljan att lyckas gå från ord till handling. Vi får varje team att skapa en strategi och plan för genomförande utifrån företagets målbilder och planer. Vi tränar er att använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga, olösta frågor på bästa sätt. Att involvera ökar kvaliteten och acceptansen av lösningen. Lösningar som ger actions. Actions som ger resultat.

WORK SMARTER - Time Management

Vi erbjuder träning inom Work Smarter philosophy. Vi har arbetat med "effektivitet" och time management i över 20 år. Programmet har utvecklats med tiden och är idag ett kraftfullt verktyg för att hjälpa individer, team och hela organisationer att faktiskt få rätt saker gjorda på riktigt.

Programmet hjälper till att på ett inspirerande sätt identifiera och nå mål på ett hållbart och effektivt sätt. Ett personligt och ett team program för att förbättra förutsättningar att få rätt saker gjorda, få kontroll över vardagen, må bra och hinna med det du ska göra och kanske till och med få lite tid över. Idag består programmet av olika moduler( se nedan). Varje genomförande är unikt och vi anpassar alltid programmet utifrån kundens behov och förutsättningar.

Som avslutning kan vi tillsammans med kunden skapa ett gemensamt Way of working där vi också väver in värdegrund i arbetet. 

Personlig effektivitet

Vi vet att det finns perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, har för mycket att göra och att många i viss mån tappar kontrollen över situation. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. Ett arbetssätt där alla får mer gjort (rätt saker), samarbetet förbättras, ni kommer att känna ökad kontroll och därmed minskad stress. 

Effektfulla möten

Möten är och kommer att vara en viktig del av vårt arbetsliv. Idag ägnar vi många gånger över hälften av vår arbetstid åt möten. Det kan vara fysiska, digitala och/eller hybridmöten. Tyvärr upplever alldeles för många ”som går på möten” att det är många timmar som bara kastas bort. När vi ägnar så mycket tid i möten så ger det oss mindre tid att verkligen genomföra det vi bestämmer på möten. Dessutom så vet vi att förberedelser inför möten och efterarbeten av det som bestäms väldigt sällan prioriteras tillräckligt mycket. 

Effektiv som chef

Leda efter mål och riktning. Vår ambition att etablera strategi och vanor i alla team behöver stödjas av en struktur för möten och uppföljning. Förståelsen är att strategi och operativt arbete hänger samman. Det som har utvecklats under strategidagar behöver implementeras i operativt genomförande utifrån teamets situation och krav. Teamen måste ställa om och komma överens om regelbundna möten för att skapa en plattform för att driva och utveckla vår verksamhet. 


Individ & teamcoaching

Vi erbjuder executive coaching. Ibland behöver en del av vår kunder extra support kring frågor som effektivitet, ledarskap , planera & prioritera. 

Vår coaching skräddarsys alltid. Ibland ingår den i ett program ibland är den helt fristående.