NEW BUSINESS

Att leva som vi lär är för oss en självklarhet. New Business är ett affärsområde där vi leder uppdrag för kundens räkning mot uppsatta mål. Att få rätt saker att hända är för oss en framgångsfaktor. Om vi leder ett projekt, skapar ett event eller leder ett affärsområde är alltid vår nyckeln till framgång att:

  • Tillsammans definiera ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder.

  • Sätta upp en framtida utmanande och attraktiv målbild (alla ser samma bild) kring var ni vill befinna er där & sen.

  • Utifrån detta identifiera vilka är era kritiska framgångsfaktorer för att ta er till det framtida läget, det vill säga vad måste hända här & nu.

Därefter leder vi uppdraget mot uppsatta mål.

Consulting

Vi utvecklar organisationer, människor och affärer för att förverkliga morgondagens önskade resultat. Vi är engagerade och erfarna konsulter med en unik kombination av kompetens, lång erfarenhet och kraft att förändra. Våra uppdrag handlar om att på riktigt ta din organisation från teori och plan till praktik och handling, eller som vi säger verkligen få rätt saker att hända. Våra uppdrag ser aldrig likadana ut. Vi vill lära känna dig lite närmare för att förstå ditt nuläge, dina utmaningar och dina ambitioner. Vi vet att arbetar vi tillsammans med Management, Team och People kommer vi kunna ge dig bästa support och tillsammans accelerera mot morgondagens önskade resultat.

Management

Precis som vatten rinner nedåt börjar strategier, mål och förändringsresor alltid i ledningen. Det är ledarna som sätter riktningen och kulturen som sedan kommer fortsätta ut i organisationen. Modernt management handlar om att skapa tillit och empati och få människor att växa. 

Team

En förutsättning för framgångsrika organisationer och positiva resultat är ett välfungerande lag. Laget är alltid starkare än jaget. Det är när vi tillsammans från ledning och hela vägen ut skapar delaktighet, involvering och förståelse som vi får ett framgångsrikt lag. Med detta kommer ansvar, motivation och glädje. 

People

Idag går i princip allt att kopiera förutom våra medarbetare. De är våra främsta unikiteter och de viktigaste tillgångarna vi har. Det är medarbetarna som står för förändringarna som kommer ta oss till nya nivåer och skapa nya resultatet i våra organisationer. 

New Business Management

Willpower - Områden vi gillar att leda och jobba med inom new business.

SPORTS & BUSINESS

Vi har lång erfarenhet av ledande tjänster inom området sports management och sport & business. Vi gillar att involvera oss i affärsprojekt, organisationsutveckling inom sportens värld.

AFFÄRSNÄTVERK

Vi har under drygt 25 år varit aktiva i olika sammanhang kring affärsnätverk. Vi tror på kraften att mötas. I dagsläget driver vi ett nätverk i Göteborg. Vi arrangerar också kontinuerligt tennisevents för affärsvärlden.

AFFÄRSUTVECKLING (sälj & coaching projekt)

Vi har under många tillfällen ansvarat för och genomfört förändringsprojekt inom affärs & säljutveckling, rekrytering, coaching och karriärutveckling. Samarbeten med företag och organisationer inom arbetsmarknad.