Modernt Worklife - Personligt Resultat & EffektivitetsProgram

Vi har utvecklat ett träningsprogram i syfte att förbättra ledares och medarbetares möjligheter att nå sina mål på ett effektivt och hållbart sätt. Vi vet att i dagens arbetsliv så finns det perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, för mycket att göra och att många i viss mån tappar kontrollen över sin arbetssituation. Jobbet kan helt enkelt ibland vara för mycket arbete. Det är svårt att få tid till det man verkligen ska göra. Vi vet att avbrotten, telefonsamtalen och eposten ofta kan ta över arbetsdagen.  Vårt arbetssätt blir också mer och mer digitalt vilket gör att vi behöver ställa om både mindset och vårt sätt att arbeta.   

När hjulen snurrar allt snabbare springer många fortare för att hänga med. Det hjälper dock inte alltid att öka arbetstakten. Det är inte det mest effektiva. För att hinna med och må bra måste man i stället utveckla sitt sätt att arbeta. Hur skulle det kännas att gå hem varje dag och veta att du fått det viktigaste gjort – och dessutom haft tid över till annat?

 Om vi ska göra det enkelt så finns det två̊ saker ni kan påverka för att skapa resultat

  • Er strategi, det vill säga dina mål och planer 

  • Er förmåga att exekvera strategin, det vill säga att få det som är viktigast att verkligen hända. 

Det handlar det om att gå från ord till handling. Utmaningarna uppstår ofta när det kommer till praktiken, genomförandet eller exekveringen, då är det långt ifrån alla som verkligen får det att hända. Vår erfarenhet är att det som är bråttom allt för ofta går före det som verkligen är viktigt.  Vi ser ofta att produktiviteten påverkas av konkurrerande prioriteringar, otydliga projekt och brist på tydlig kommunikation. Vi erbjuder ett modernt stöd för ledare och medarbetare att hantera en arbetsvärld som är ständigt under förändring. Ett stöd som utgår från arbetslivets affärskritiska och vardagliga situationer. Vårt stöd hjälper er att nå nya och bättre resultat på ett hållbart sätt.  

Målet med träningen är att förbättra förutsättningarna för ledare och medarbetare i att skapa positivt resultat.  Vi skapar tillsammans med er ett gemensamt och individuellt arbetssätt där varje deltagare får mer gjort (rätt saker), får ökad kontroll, minskad stress, må bättre och frigör tid till det som verkligen är viktigt. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseri med tid och man kan verkligen fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna.  Vår träning sker teoretiskt och praktiskt i er normala miljö och träningen sker över tid för att verkligen säkerställa förändring. Ni får verktyg och inspiration för att bli bättre på att hantera alla uppgifter och förväntningar i en alltmer informationsrik, kravställande och stressig värld, individuellt och tillsammans.   

Mål & Riktning

Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter eller förmågor.

Planera & Prioritera

Från mål till handling. Vi tränar praktiskt på att bli bättre på att planera & prioritera. 

Struktur - Ordning & Reda

Att skapa en fungerande struktur i det dagliga arbetet. 

Samspel & Kommunikation

Spelregler på epost, kommunikation, öppna landskap, distansarbete .......

Beteenden, Vanor & Ovanor

Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter eller förmågor.

Effektfulla Möten


Effektiv som chef

Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter eller förmågor.

Uppföljning & Coaching


Metodik - Träningen är utvecklad för att snabbt kunna ta till sig nya metoder och omsätta dem i praktisk handling. Många praktiska övningar kopplade till din vardag och personliga situation. Vi genomför träning gemensamt i ett konferensrum, personligt vid den egna arbetsplatsen samt i workshops tillsammans med kollegor. Vårt stöd genomförs över en tidsperiod just av den anledning att alla förändringar och utvecklingsprocesser behöver tid.