MARKET 2 BUSINESS

I den extremt föränderliga värld vi befinner oss i med ett enormt utbud och många aktörer kommer kunden ha oändligt med fler valmöjligheter. Branscher som tidigare inte behövt sälja eller ens velat ta ordet säljare i sin mun står nu inför fakta att de måste synas, marknadsföra sig, sälja och skapa resultat för att kunna överleva.

Hur tar vi marknadsstrategin till våra kunder, skapar försäljning som leder till de resultat vi önskar? Detta är något vi brinner för och hjälper er igenom.

Vi börjar med Marknad - På vilken marknad ska vi vara? Hur marknadsför vi oss? Var hittar vi våra kunder idag och i framtiden? Hur marknadsför vi oss? Var ska vi nätverka? Har vi en Affärsplan, en Peopleplan och en Business Modell som svarar på dessa frågor och leder oss i detta?

Nästa steg är Försäljning - Hur transferera kontakter, prospekts och möjligheter från nätverk till faktiska affärs- och säljmöten? Hur säljer vi? Hur jobbar våra säljare? Vad ställer detta för krav på vår säljprocess och hur arbeta med säljutveckling? 

Avslutningsvis handlar det om Resultat - hur knyta ihop marknad till försäljning till att verkligen skapa resultat och intäkter? Försäljning kopplat till mål och nyckelaktiviteter samt ledning och styrning av försäljningen

Allt detta hänger ihop och måste samverka för att skapa business och det är här vi kommer in.