Utveckling av LEDNINGSGRUPPEN

Vår ledningsgruppsutveckling är enkel och mycket resultatorienterad. En grupp utvecklas genom att formulera och tillsammans förverkliga ett önskat resultat. Många upplever att ledningsgruppsmöten mest handlar om att rapportera av och fatta nödvändiga beslut? De nyttjar inte potentialen hos människorna. Vi ser allt för ofta att samspelet, grundfundamentet och det proaktiva arbetet kring den gemensamma framtiden inte är optimalt. Många möter fortfarande utmaningar med silostänk, suboptimering, ineffektivitet, prestige och tydliga svårigheter att samarbeta. Saker som faller nedåt och påverkar övriga organisationen.

Vi tar er från "rapporteringsfällan" till att bli en strategisk ledningsgrupp som arbetar med utvecklande frågor som tar er framåt. Att skapa en trygghet i att utmana varandra för att hitta konstruktiva och framåtriktade lösningar och beslut. Om inte ledningsgruppen driver utvecklingen framåt, vem ska då göra det? Vi tränar ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. Vi tränar er att använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga frågor på bästa sätt.

Vi skräddarsyr alltid utifrån det specifika behovet.

Kartläggning

Vi vill veta hur ni har det och vad ni vill? Vill börjar alltid med intervjuer och gillar att mäta.

När mätningen är gjord analyserar vi resultatet.

Träningsprogram

Vi genomför träning av ledningsgrupper.

Vi tränare er, utmanar och inspirerar er inom.

  • Syfte och mål

  • Gemensamt nuläge

  • Gemensam önskad framtid

  • Gap och actions för att nå resultat

  • Roller

  • Mötesstandard

  • Spelregler och arbetssätt i ledningsgruppen

  • Förståelse för varandras styrkor och svagheter

Follow Up & Coaching

Under programmet kombinerar vi tränarledda inspirationspass med workshops. Mellan våra träningspass bygger vi en struktur för träning på hemmaplan och en coachingmetodik. Allt syftar till att stärka träningen i ledarnas vardag.