Interim

Vi har under 40 år tillsammans arbetat med över 500 kunder och genomfört över 5 000 uppdragsdagar och arbetat med flera tusen ledare och medarbetare i vitt skilda branscher och storlek på bolag. Vi har även innan vår tid som konsulter en lång erfarenhet av olika ledarroller inom både näringsliv och sportens värld. Allt detta sammantaget gör att vi har en gedigen grund att stå på för att snabbt kunna hoppa in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad. Mot denna bakgrund genomför vi uppdrag enligt nedan.

Interimsuppdrag

Vi går in i interimsuppdrag under en begränsad period för att hantera utmaningar, tillfälliga behov och förändringar. Vi har även ett stort nätverk av erfarna konsulter att tillgå för att lösa interimsuppdrag.


Senior Advisor

Anlita oss som rådgivare i frågor kring organisation, utveckling, prestation och resultat.

Styrelseuppdrag

Vi har erfarenhet av styrelsearbete från näringsliv, sporten och föreningslivet och söker fler uppdrag.