Way of working

Way of working är ett gemensamt arbetssätt tt strukturerat sätt att få individer, grupper och organisationer från ett aktuellt läge till ett önskat läge. Genom att få de inblandade att förstå varför och acceptera förflyttningen genom att skapa ett spelsätt. missar att verkligen använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta accelerera rörelsen framåt.  

Tillsammans skapar ledare och medarbetare spelregler för ert gemensamma och individuella arbetssätt. 

Syftet är skapa möjligheter för acceleration mot mål.