TEAMUTVECKLING

Lär er använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga, olösta frågor på bästa sätt. Att involvera ökar kvaliteten och acceptansen av lösningen. Lösningar som ger actions. Actions som ger resultat. Skapa världens bästa lag.

Att utifrån mål och värdegrund skapa det resultat ni vill ha. Vi skapar starka team som bygger värde för organisationen och medarbetarna. Vi gör det praktiskt och tar ett helhetsgrepp på era utmaningar. Hur ser det ut idag? Vilka mål har ni och vad är gapet? Vår träning sker över tid med uppföljning för att säkerställa utveckling.

Team - Från ledning ut i organisationen

Vi tror på att alla team ska äga sin plan. Det är då det kommer att hända något. Det är då alla blir motiverande att genomföra den. Att vara med och skapa sitt teams plan skapar ägarskap, motivation och ökar därmed förmågan och viljan att lyckas gå från ord till handling. Vi får varje team att skapa strategi och plan för genomförande utifrån företagets målbilder och planer. Teamen skapar den och teamen äger den.

I princip kan man säga att vi ”sätter framtiden” i spel nu i respektive arbetsgrupp/team/avdelning.

Förtroende, transparens & resultat

Att starta innebär att koncentrera sig på att använda alla medarbetares kompetens och bidrag till det egna teamets del av implementeringen.

Det är av stor vikt att alla team investerar en del av energin och resurserna för att ta itu med den stora potentialen för förbättringar i samarbetet.

I vårt arbete handlar det om att skapa tillit, transparens och samhörighet eller kanske med andra ord sammanhållning. En brist på en av dessa tre ingredienser kommer att bromsa varje lags prestation. Som ledare är detta en fantastisk möjlighet. Ert sätt att arbeta kommer säkerligen att påverka och förbättra nivån på förtroende etc.