Performance

VI ACCELERERAR UTVECKLING MED MÄNNISKOR, FÖR MÄNNISKOR OCH GENOM MÄNNISKOR.

STRATEGI, MÅL & FRAMTIDSARBETEN

Vi leder uppdrag som skapar nya möjligheter för företag och individer för att nå nya resultat. Vi arbetar tillsammans med våra kunder från deras nuläge till det önskade läge och sätter fokus på de saker ni behöver åstadkomma. Vi arbetar metodiskt, effektivt och involverande med att hjälpa dig att utveckla din organisation, dina ledare och medarbetare tills ni har uppnått framtida önskade resultat.

Vi börjar alltid i ledningen och försätter sedan ut i hela organsationen. Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild.Utifrån detta identifierar vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget, d v s vad måste hända här & nu. Med andra ord er strategi. Därefter är vi med och får rätt saker att hända. I ledningsgruppen, på alla avdelningar, i alla team, hela vägen ner till individnivå. Den största utmaningen för de flesta företag är att ha en tydlig strategi som genomförs. Tydlig strategi skapar rätt beteende som skapar rätt affärer. 

WE Make It Happen

Varje kunds situation är unik, men det finns ofta vissa likheter och gemensamma nämnare. Vi vill verkligen förstå vilka utmaningarna är och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi skräddarsyr upplägg som passar våra kunders ambitioner och utmaningar. Den starkaste konkurrenskraften är våra medarbetare och vi tror på starka relationer människor emellan och vet att detta kommer vara nyckeln till framgångsrika samarbeten över lång tid. Vi leder uppdrag som skapar nya möjligheter för företag och individer för att nå nya resultat. Vi arbetar tillsammans med våra kunder från deras nuläge till det önskade läge och sätter fokus på de saker ni behöver åstadkomma. Vi arbetar metodiskt, effektivt, och involverande med att hjälpa dig att utveckla din organisation, dina ledare och medarbetare tills ni har uppnått framtida önskade resultat.

PREWORK

Förberedelser inför uppdraget är viktigt. Vi vill lära känna er.

Beroende på uppdraget kan vi genomföra.

 • Intervjuer - individ och grupp.

 • Ta del av material.

 • Medverka på möten.

 • Business Performance Index. Mäter, analyserar ledarskap, team och individ.

MÅL & FRAMTID

 • Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder.

 • Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild

 • Utifrån detta identifierar vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget - vad måste hända här & nu. Med andra ord er strategi.

 • Därefter är vi med och får rätt saker att hända - i ledningsgruppen, på alla avdelningar, i alla team, hela vägen ner till individnivå.


TRAINING

Vi utvecklar och genomför tränings-insatser. Vi stöttar er förändringsresa mot målen genom att utveckla ledarna, teamen och individerna.

 • Ledningsgruppen

 • Ledarutveckling

 • Teamutveckling

 • Individutveckling

 • Effektivitet


FOLLOW UP

Vi säkerställer acceleration mot de uppsatta mål vi har med våra insatser.

Vi utvecklar och implementerar en struktur och ett arbetssätt för uppföljning och coaching. Vi vet att uppföljning är viktigt för att skapa förutsättningar att nå mål på bästa sätt.