Performance & Training

VI ACCELERERAR UTVECKLING MED MÄNNISKOR, FÖR MÄNNISKOR OCH GENOM MÄNNISKOR. 

Vi arbetar med business execution, change management, performance management eller som vissa kallar det, managementconsulting. Men i vår värld är dock inte det viktigaste vad det heter utan att ni verkligen får rätt saker att hända. Vi frigör potential och får våra kunder att uppnå mer med mindre insats.  
Vår vision
"Vi vill skapa hållbara organisationer där alla är engagerade, fokuserade och ansvarstagande. Genom att utmana, involvera och träna hjälper vi våra kunder att utveckla och förverkliga morgondagens önskade resultat"


WE Make It Happen

4 steps

Vi skräddarsyr upplägg som passar våra kunders ambitioner och utmaningar. 


PREWORK

Intervjuer - individ och grupp. Workshop, medverka på möten. Business Performance Index.

PERFORMANCE

Vi hjälper er att identifiera mål och nå mål på ett effektivt och hållbart sätt. Från ledning och hela vägen ut i organisationen.

TRAINING

Vi utvecklar och genomför träningsinsatser som förbättrar era förutsättningar att nå mål på bästa sätt. 

FOLLOW UP 

Vi säkerställer acceleration mot de uppsatta mål vi har med våra insatser. 

01. PREWORK 

Vi tror starkt på förberedelser. Vårt prework anpassas alltid utifrån uppdragets karaktär. Man kan i huvudsak säga att vi använder tre olika delar i att förbereda ett uppdrag på ett optimalt sätt. Genom en bra förberedelse kan vi också följa upp efter genomfört arbete på ett optimalt sätt. 

MÖTESOBSERVATIONER   

Vi deltar, analyserar & återkopplar.


BUSINESS PERFORMANCE INDEX
Vi mäter prestationer hos ledare & medarbetare (Läs mer)
PERSONLIGA INTERVJUER

Vi skapar förståelse för verksamheten & organisationen. 


02. Performance ManagemenT

VISION, MÅL & FRAMTID  

Vi hjälper er att lyfta blicken, identifiera nya utmanande mål och nå målen på ett hållbart och effektivt sätt genom att skapa en resultatinriktad struktur och en involverande och transparent kultur. Vi skapar tillsammans samsyn kring var vi är, vart vi vill och framgångsfaktorer där emellan. Nya mål och nya utmaningar kräver nya strategier vilket innebär att saker måste göras på nya sätt. Vi tror på att involvera alla från ledning och hela vägen ut i organisationen, men det börjar alltid i ledningen och det är inte något som bara händer. Målet är att ni ska nå nya resultatnivåer genom att få rätt saker att hända men då måste hårdvara - strategi & struktur samspela med mjukvara - värdegrund & kultur.

STRATEGI & STRUKTUR

Vi tror på att framgångsrikt och kontinuerligt arbeta med målfokusering. Tillsammans bygger vi en resultatinriktad struktur, med starkt fokus, högt ansvarstagande, högt engagemang och stor transparens - ett ramverk eller kalla det "Way of working". Syftet är att göra rätt saker i rätt tid. Att ha en struktur för hur jobba med strategi och mål från ord till handling från ledning och hela vägen ut. En struktur som ägs av ledningen och är anpassad och efterlevs i hela organisationen. I en resultatinriktad struktur är det även fokus på kontinuerlig uppföljning - vilka är våra framgångar, motgångar och lärdomar? Den bästa strategin är den som genomförs. 


VÄRDEGRUND & KULTUR

Kultur och arbetssätt går inte att prata fram. Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. De leds av ledarna, de har tydliga strukturer och de har ett gemensamt språk. Vi jobbar fram det tillsammans med er. Värdeord och ledstjärnor är en sak men det viktigaste är att få kulturen in i allas vardagsnära och affärskritiska situationer. Att kulturen blir den "rätta" utifrån vad ni vill uppnå och vad ert uppdrag är. Att skapa engagerade ledare och medarbetare är nyckeln. Vi får samtliga ledare och medarbetare att äga sina mål samt att ta ansvar för dom och att verkligen gilla det. Vi ger ledare och medarbetare verktyg att kunna leva som man lär.
03. Training Management


LEDARSKAP 

Vi tränar ledare att få rätt saker att hända. Vi tror på ett involverande ledarskap som skapar värde och ger rätt förutsättningar för att kunna nå de mål och de ambitioner ni har. Med fokus på att skapa resultat med, för och genom andra. Vi erbjuder ledarskapsträning skräddarsytt efter era utmaningar och er unika resa mot nya mål.

Vi är certifierade inom flera verktyg och har med vår erfarenhet utvecklat en mycket praktisk metod med utgångspunkt i verkligheten.LEDNINGSGRUPP

Alla ledningsgrupper har självklart olika utmaningar. Vi är helt övertygade att de flesta kan nå helt nya resultatnivåer. Att laget spelar tillsammans mot samma slutmål är viktigt. En ledningsgrupp bör vara sammansatt av rätt människor, men de måste också få rätt förutsättningar att jobba rätt tillsammans. Vi ser allt för ofta att samspelet, grundfundamentet och det proaktiva arbetet kring den gemensamma framtiden inte är optimalt. Många möter fortfarande utmaningar med  silostänk, otydliga gränssnitt, suboptimering, ineffektivitet, prestige och tydliga svårigheter att samarbeta. Saker som också faller nedåt och påverkar övriga organisationen.  

TEAMUTVECKLING

Lär er använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga, olösta frågor på bästa sätt. Att involvera ökar kvaliteten och acceptansen av lösningen. Lösningar som ger actions. Actions som ger resultat. Skapa världens bästa lag. 

Att utifrån mål och värdegrund skapa det resultat ni vill ha. Vi skapar starka team som bygger värde för organisationen och medarbetarna. Vi gör det praktiskt och tar ett helhetsgrepp på era utmaningar. Hur ser det ut idag? Vilka mål har ni och vad är gapet? Vår träning sker över tid med uppföljning för att säkerställa utveckling. 

EFFEKTIVITET - EFFEKT

Få rätt saker att hända. Bli bättre på att hantera alla uppgifter och förväntningar i en allt mer informationsrik, kravställande och stressig värld. Målet med träningen är att skapa en nytt gemensamt och individuellt  arbetssätt där varje deltagare får mer gjort (rätt saker), får ökad kontroll, minskad stress och frigör tid till det som verkligen är viktigt. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseri med tid och man kan verkligen fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. Vår träning sker teoretiskt och praktiskt gärna i er normala miljö och träningen sker över tid för att verkligen säkerställa förändring. 

  • Personlig Effektivitet

  • Effektiva Möten

  • Way of working - Smarta sätt Matt jobba tillsammans.

04. FOLLOW UP

Vi säkerställer acceleration mot uppsatta mål genom en utvecklad metodik för uppföljning. Uppföljning sker på individ, grupp och/eller företagsnivå. 

AFTER ACTION REVIEW

Följa upp resultat och coacha för framdrift, grupp och individ.

Man A line styled icon from Orion Icon Library.

Proaktiv COACHING

Individuellt fokus för utveckling och framgång.

WE BETTER

Kontinuerlig utveckling för framdrift.