Market 2 Business

Marknad - På vilken marknad ska vi vara? Var hittar vi våra kunder idag och i framtiden? Hur marknadsför vi oss? Var ska vi nätverka?

Försäljning - Hur transferera kontakter, prospekts och möjligheter från nätverk till faktiska affärs- och säljmöten? Hur säljer vi? Vad ställer detta för krav på vår säljprocess och hur arbeta med säljutveckling?

Resultat - Hur agerar vi och kopplar försäljning till att verkligen skapa resultat och intäkter? Försäljning kopplat till mål och nyckelaktiviteter. Ledning och styrning av försäljningen

Allt detta hänger ihop och måste samverka för att skapa business och det är här vi kommer in.


Prework


 

Träningsprogram


Follow Up