Ledarskap

Vi har under mer än 20 år arbetat med organisations-, affärs- och ledarutveckling. Vi erbjuder ledare praktisk träning i det hantverk som ledarskapet är. Det kommer inte fungera att lösa morgondagens utmaningar och problem med gårdagens lösningar.Ledare spelar en avgörande roll för acceleration och framgång. Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. De leds av ledarna har tydliga strukturer och ett gemensamt språk.

Hur kan vi skapa organisationer som är lämpliga för människor och anpassade för framtiden?Förändring är oundviklig, men som människor har vi ett naturligt motstånd mot det. Och även om det kan vara svårt, kan du antingen förändras med tiden, eller förändras av dem. Det är organisationerna som gör förändring till en del av sättet de tänker och agerar som kommer att forma framtiden. De som låser upp högre prestationsnivåer och engagemang från sina team och utvecklar ledarskap i hela sin organisation kommer att vara de som är bäst rustade att dra nytta av allt eftersom världen förändras.

Vill du nya resultat behöver du göra nytt och annorlunda. Vi har sett hur traditionella metoder inte kunna ge tillräckligt bra effekter. Vi skapar moderna träningsprogram för ledare att hantera både där och sen och hör och nu på ett praktiskt sätt.

Business Performance Index

Vi vill börja med en mätning. Vi är övertygade om att man måste veta var man står för idag för att kunna fokusera på rätt saker imorgon, därför rekommenderar vi alltid att man börjar med en mätning.

När medarbetarundersökningen är gjord analyserar vi resultatet. Med vår erfarenhet ser vi mönster och kopplingar mellan faktorer i resultatet. Utifrån analysen skapar vi träningsprogram för framgång och resultat.

Träningsprogram

Utifrån analys bygger vi ett program för er utveckling. Vår metodik bygger på 5 steg i syfte för att skapa ett modernt ledarskap för hållbara resultat.

Leda dig - Leda människor - Leda verksamhet.

  • Du som ledare - styrkor, ambitioner och potential. Skapa förtroende.

  • Syfte & Riktning - Värva medarbetarna, säkerställ riktning och fokus som grupp och individ.

  • Tydlighet & Struktur - följa upp, undvika silostänk, skapa samverkan i och emellan teamen.

  • Tillit & Empati - se människor, förstå människor, få med människor. Coacha för framdrift.

  • Praktiskt - att använda i vardagen. Vi omsätter träning i verkliga situationer.


Follow Up & Coaching

Under programmet kombinerar vi tränarledda inspirationspass med workshops. Mellan våra träningspass bygger vi en struktur för träning på hemmaplan och en coachingmetodik. Allt syftar till att stärka träningen i ledarnas vardag.

Follow up och Coaching skräddarsys efter förutsättningar och behov.

Vi använder uppföljning digitalt, hybrid eller in real life.