Work Smarter - Få rätt saker gjorda

Vår erfarenhet ger er experthjälp att skapa ert Way of working i syfte att hjälpa er att förverkliga morgondagens önskade resultat. Goda resultat skapas tillsammans och individuellt. Med andra ord blir eget ansvar och samarbetsvanor avgörande för ett framgångsrikt teamarbete. Dagens möjligheter är enorma men det är också svårt och utmanande att verkligen få till det.

Att utveckla ett framgångsrikt workplace kräver fokus. Vi är övertygade att om man skapar tid för fokuserat arbete, har effektiva möten, respekterar varandras tid och har full förståelse för gränser mellan arbete och fritid får man ett framgångsrikt team som mår bra och presterar på topp. Att skapa de här vanorna kräver såväl tålamod som investeringar i form av tid. Det kräver en gemensam ansträngning av hela teamet. När man väl har det på plats då händer det saker på allvar.  

Målet med vårt engagemang inom Workplace är att förbättra förutsättningarna att skapa ett positivt resultat. Att bli mer produktiv och att få rätt saker gjorda är självklart en del av ambitionen. Vi hjälper er att få en överblick över alla åtaganden – prioritera och fokusera rätt. Genom att hantera detta på rätt sätt får ni det mentala utrymmet att vara mer kreativ, mer strategisk eller varför inte bara mer närvarande.

Vi skapar tillsammans med er ett gemensamt och individuellt arbetssätt där alla får rätt saker gjorda, förbättrar samarbetet med sina kollegor, skapar ökad kontroll och minskar stressen. Resultaten vi söker är att hjälpa alla må bättre och att alla kan frigöra tid till det som verkligen är viktigt. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man verkligen kan fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna.

Våra uppdrag ser aldrig likadana ut. Vi vill lära känna dig lite närmare. Vi vill förstå ditt nuläge, dina utmaningar och dina ambitioner. Allt för att kunna ge dig bästa support att accelerera mot morgondagens önskade resultat.

Personlig Effektivitet

Vår träning sker teoretiskt och praktiskt. Inom alla områden kommer ni få verktyg och konkret träning för att bli bättre på att hantera alla uppgifter och förväntningar i en alltmer informationsrik, kravställande och stressig värld. Träningen är utvecklad för att snabbt kunna ta till sig nya metoder och omsätta dem i praktisk handling. Våra praktiska övningar är kopplade till allas vardag och affärskritiska situationer. Vårt koncept bygger på våra erfarenheter från våra 20 år som konsulter, på välkända metoder och verktyg samt på vår metodik till att utveckla nya framgångsrika beteenden.

 Effektfulla Möten

Möten är och kommer att vara en viktig del av vårt arbetsliv. Idag ägnar vi många gånger över hälften av vår arbetstid i möten. Det kan vara fysiska, digitala och/eller hybridmöten. Tyvärr upplever alldeles för många ”som går på möten” att det är många timmar som bara kastas bort. När vi ägnar så mycket tid i möten så ger det oss mindre tid att verkligen genomföra det vi bestämmer på möten. Dessutom så vet vi att förberedelser inför möten och efterarbeten av det som bestäms väldigt sällan prioriteras tillräckligt mycket.

Vår träning sker med mötesgrupper alt mötesledare. Vi skapar möten som ger effekt på riktigt. 

Workplace - Way of working

Att tillsammans forma spelregler för hur vi ska arbeta är idag mycket viktigt. En kombination av det traditionella och hybrida arbetssättet kan bli en framgångsfaktor.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla effektiva koncept för Way of working. Spelregler kring kontor, epost och kommunikation, teams, SMS mm.

Vår erfarenhet är att moderna organisationer mår mycket bra av att arbeta fram ett arbetsätt från ledning och ut i hela organisationen.