WE CARE

Vi gillar att bry oss. Vill gillar att engagera oss. Att utveckla och bygga förtroende är nyckeln till framgång. Vi är övertygade om att människor tillsammans skapar unika möjligheter. Allt börjar i själva mötet. Det är där vi träffar likasinnade, oliksinnande, bygger affärsrelationer och syns i kanaler vi vanligtvis inte figurerar i. Spännande dialoger som ger oss nya insikter, inspiration och kontakter för nya möjligheter.

Vi är med och driver CSR frågor samt gör Pro bono arbeten.

Vi ser att samverkan sport, samhälle och business bör gå hand i hand för att skapa hållbara resultat i hela samhället.

Med våra erfarenheter som managementkonsulter med uppdrag i många olika typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella kan och vill vi bidra i många olika sammanhang.

Ex på We Care

  • Styrelsearbeten i LB 07 & MiM Malmö

  • Mentor i ProCivitas Mentorsprogram

  • Högskolan i Halmstad - Projekt Kompa - Utveckling Näringsliv Halland

  • Rådgivare Nyföretagarcentrum Öresund

  • Sponsrar UF företag

  • Sponsrar idrottsklubbar

  • Coach & Rådgivare till FIFH, Malmö

  • Affärsnätverk i Göteborg - Affärer är också en sport.