WE CARE

Vi gillar att bry oss. Vill gillar att engagera oss. Att utveckla och bygga förtroende är nyckeln till framgång. Vi är övertygade om att människor tillsammans skapar unika möjligheter. Allt börjar i själva mötet. Det är där vi träffar likasinnade, oliksinnande, bygger affärsrelationer och syns i kanaler vi vanligtvis inte figurerar i. Spännande dialoger som ger oss nya insikter, inspiration och kontakter för nya möjligheter.

Vi är med och driver CSR frågor samt gör Pro bono arbeten.

Vi ser att samverkan sport, samhälle och business bör gå hand i hand för att skapa hållbara resultat i hela samhället.

Med våra erfarenheter som managementkonsulter med uppdrag i många olika typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella kan och vill vi bidra i många olika sammanhang.

Ex på We Care

  • Styrelsearbeten i LB 07 & MiM Malmö

  • Mentor i ProCivitas Mentorsprogram

  • Högskolan i Halmstad - Projekt Kompa - Utveckling Näringsliv Halland

  • Rådgivare Nyföretagarcentrum Öresund

  • Sponsrar UF företag

  • Sponsrar idrottsklubbar

  • Coach & Rådgivare till FIFH, Malmö

  • Affärsnätverk i Göteborg - Affärer är också en sport.

We Make It Happen

We Make It Happen är en del av Trevista United AB  & Feedfforward AB.

Malmö - Göteborg - Båstad    
Feedforward AB
-Mattias Jerreström  
Trevista United AB -
Lasse Gustafsson

+ 46 708 547712 - Mattias
+ 46 705 809812 - Lasse 

mattias@wemakeithappen.se
lasse@wemakeithappen.se                       

WhY

En av de största utmaningarna för organisationer är att få sin strategi genomförd. Nästan 9 av 10 strategier misslyckas. Vår erfarenhet säger att väldigt ofta förstår inte människorna i organisationen vad som skall göras, vilket i sin tur också påverkar engagemang, välmående och resultat. Utmaningarna uppstår ofta när det kommer till praktiken, genomförandet eller exekveringen, då är det långt ifrån alla som verkligen får det att hända. Vår erfarenhet är att det som är bråttom allt för ofta går före det som verkligen är viktigt.

What

Det kommer inte fungera att lösa morgondagens utmaningar och problem med gårdagens lösningar. Vill du ha nya resultat då behöver du göra saker nytt och annorlunda. Det är här vi kommer in. Vi får er att göra det nya och extra som kommer göra skillnad och skapar värde, samt att vi trimmar er befintliga struktur och kultur. Vi får er att verkligen göra det ni säger att ni ska göra. Vi bygger en vinnande kultur. Genom ett medvetet arbete som leds av ledarna, skapar vi tydliga strukturer och ett gemensamt språk. Vi frigör potential och får er att uppnå mer med mindre insats.

HOW

Vi arbetar praktiskt och kontinuerligt från ledning och hela vägen ut i organisationen i alla affärskritiska och vardagsnära situationer. Vi använder ett modernt, effektivt och involverande "way of working", vår erfarenhet och passion i syfte att accelerera utveckling med människor, för människor och genom människor. Var är ni idag? Vart vill ni? Vilka möjliggörare och hinder har ni? Vi får er att nyttja era styrkor och bygga en framgångsrik kultur. Vi får er att inte bara spela matcher utan även att träna, följa upp, kalibrera och justera, allt för att bli bättre.